Công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển sớm

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế  công bố kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức xét tuyển sớm cho các ngành xét tuyển vào trường Đại học Nông Lâm. Kết quả tuyển sinh đã được công bố tại tài khoản của thí sinh. […]

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo các phương thức tuyển sinh sớm

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) sớm cho các phương thức tuyển sinh sau: – Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (điểm học bạ) – Xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh […]

Tuyển sinh Đại học – Phát triển nông thôn (Rural Development)

Phát triển nông thôn, ngành học được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh mới, nhu cầu nhân lực cho chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn rất cao nhằm  thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 của Thủ tướng […]

Tuyển sinh Đại học – Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn (Business and Rural Enterpreneurship)

Ngành Kinh Doanh và Khởi nghiệp nông thôn (Business and Rural Enterpreneurship) là ngành tiên phong trong phát triển ngành nghề kinh doanh và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thông qua đào tạo, ngành sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực với đầy đủ tư duy và kỹ năng cần […]

Tuyển sinh Đại học – Khuyến nông (Agricultural extension)

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp với 60% dân số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy Khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân đổi mới và phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận và áp dụng các […]

Khoa Phát triển nông thôn: Thủ khoa ngành nhận học bổng lên tới 10 triệu đồng/sinh viên

Với phương châm “ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC, CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ”; cùng với 03 ngành đào tạo: – Phát triển nông thôn – Khuyến nông – Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế mở đơn đăng ký […]

Vị trí việc làm của Sinh viên Khoa Phát triển nông thôn sau tốt nghiệp

 “Đào tạo liên ngành kinh tế, kỹ thuật, môi trường và xã hội học phát triển” + Vị trí việc làm đa dạng: – Cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan quản ly nhà nước về Khuyến nông và phát triển nông thôn từ cấp trung ương đến cơ sở và các đơn […]

Phương thức tuyển sinh

Năm 2024, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tuyển sinh đại học chính quy theo các phương thức sau: I. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông (điểm học bạ). Nhà trường sử dụng kết quả học tập của 02 học kỳ năm học […]

Gọi để được tư vấn

0914 172 891