Tuyển sinh Đại học – Khuyến nông (Agricultural extension)

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp với 60% dân số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy Khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân đổi mới và phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tiến lên khá và giàu.

Cử nhân ngành khuyến nông sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình khuyến nông, có khả năng đánh giá, phân tích những khó khăn về kỹ thuật hoặc về kinh tế xã hội mà nông thôn đang gặp phải, từ đó đề xuất những giải pháp với sự tham gia của người dân; Xây dựng đề án, thực hiện những chương trình nghiên cứu kế hoạch phát triển nông thôn và phân tích những chính sách nông nghiệp liên quan đến nông dân; Hình thành và quản lý những cơ sở sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp nhỏ ở nông thôn.

Trong bối cảnh hiện nay, chương trình đào tạo ngành khuyến nông hướng đến việc liên kết chặt chẽ với kỹ thuật nông nghiệp hiện đại công nghệ cao, chuyển đổi số gắn với thị trường, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, ngành Khuyến nông được đánh giá cao trong nhóm ngành Nông nghiệp.

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên chương trình đào tạo: Khuyến nông (Agricultural extension)

– Trình độ đào tạo: Đại học

–  Mã ngành: 7620102

– Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian đào tạo: 4,0 năm

– Loại hình đào tạo: Chính quy

–  Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 tín chỉ

– Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân

Xem thêm thông tin tuyển sinh năm 2024 tại đây 

II. CÁC KHỐI KIẾN THỨC/ MÔN HỌC

Sinh viên theo học ngành Khuyến nông sẽ được học và trang bị các khối kiến thức về:

– Cơ sở ngành về kỹ thuật nông nghiệp và các kiến thức về kinh tế – xã hội nông thôn

– Chuyên ngành về phương pháp khuyến nông, kinh doanh và khởi nghiệp truyền thông, quảng bá phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm nông nghiệp, thiết kế, tổ chức thực hiện một nghiên cứu trong lĩnh vực khuyến nông.

– Phát triển kỹ năng xây dựng kế hoạch, quản lý, thực tiễn sản xuất, khởi nghiệp kinh doanh

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kiến thức

Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có các kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện chuyên sâu về ngành Khuyến nông, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và phát luật, nắm vững các nguyên lý, quy luật tự nhiên xã hội chung về giáo dục chính trị, an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, công nghệ thông tin cơ bản và ngoại ngữ làm nền tảng cho xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến nông.

Kỹ năng

Sinh viên có kỹ năng phân tích vấn đề, lập kế hoạch, thiết kế, tổ chức thực hiện, quản lý và đánh giá các hoạt động Khuyến nông đáp ứng nhu cầu thực tiễn; kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp trong việc thực hiện các công việc chuyên môn tại các doanh nghiệp nông nghiệp và cơ quan sự nghiệp về Khuyến nông và PTNT.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Sinh viên làm việc độc lập hoặc theo nhóm thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn và phổ biến các kiến thức thuộc ngành Khuyến nông, tập hợp các sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

IV. CHUẨN ĐẦU RA

  1. Kiến thức:

– Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật; giáo dục thể chất; quốc phòng – an ninh; công nghệ thông tin vào công việc thực tiễn của một cử nhân ngành Khuyến nông.

– Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và môi trường làm nền tảng công cụ để giải quyết các vấn đề trong công việc thực tiễn của cử nhân Khuyến nông một cách khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0.

– Vận dụng được kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp và các kiến thức về kinh tế – xã hội nông thôn làm nền tảng cho xây dựng, thực hiện và phát triển các chương trình khuyến nông một cách khoa học và hiệu quả nhất.

– Sử dụng được các kiến thức về phương pháp khuyến nông vào quá trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình nông nghiệp, đào tạo tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

 – Vận dụng được kiến thức về kinh doanh và khởi nghiệp để xây dựng các kế hoạch kinh doanh dịch vụ, chứng nhận về xuất xứ, nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm nâng cao hiệu quả của các tiến bộ mới.

– Phân tích và sử dụng được các kiến thức về truyền thông, quảng bá phát triển và mở rộng thị trường sản phẩm nông nghiệp.

– Sử dụng được kiến thức để thiết kế, tổ chức thực hiện một nghiên cứu trong lĩnh vực khuyến nông.

  1. Kỹ năng

– Kỹ năng phân tích vấn đề, xác định, lựa chọn các giải pháp giải quyết và cải thiện các vấn đề liên quan đến công việc thực tiễn ngành Khuyến nông một cách phù hợp.

– Xây dựng đề cương, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh chuyên môn; phân tích dữ liệu, diễn giải và truyền đạt các kết quả thực hiện, đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc.

– Kỹ năng tạo ra ý tưởng, phát triển khởi nghiệp như một chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác trong môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi.

– Có năng lực bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Chứng chỉ B1 tiếng Anh hoặc tương đương).

– Kỹ năng đánh giá các mô hình, các hoạt động khuyến nông và kỹ năng truyền thông các chủ trương và các sản phẩm nông nghiệp.

  1. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của một công dân trong thể chế đang sống và làm việc với bối cảnh toàn cầu hóa.

– Thực hiện làm việc, học tập một cách độc lập hoặc theo nhóm, hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả trong bối cảnh thay đổi thường xuyên của công việc.

– Thực hành được các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của một cử nhân ngành Khuyến nông.

– Thực hiện lập và thực hiện kế hoạch cá nhân và theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đối với các vị trí việc làm lựa chọn.

Ngành Khuyến nông cung cấp nguồn lực chất lượng cao trong chuyển giao Khoa học – Kỹ thuật, Chuyển đổi số và Hiện đại hoá Nông nghiệp, Nông thôn.

V. VỊ TRÍ VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

– Cán bộ tại cơ quan khuyến nông, dịch vụ và tư vấn phát triển: Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Trung tâm khuyến nông các tỉnh, trung tâm dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật, trạm khuyến nông các huyện và cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến phát triển nông nghiệp.

– Cán bộ kinh doanh làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty nhà nước hay các công ty liên doanh hoặc tư nhân trong kinh doanh sản phẩm đầu vào và đầu ra trong sản xuất Nông lâm nghiệp.

– Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các viện và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Cán bộ làm việc trong các tổ chức Quốc tế, các công ty tư vấn về kinh tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan đến chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ sinh kế.

– Cán bộ của các dự án/chương trình khuyến nông, phát triển sinh kế và phát triển nông thôn.

– Cán bộ trong các cơ quan truyền thông các cấp, trong các công ty, tập đoàn hay các tổ chức phát triển trong lĩnh vực nông lâm, nghiệp.

VI. THÔNG TIN KHÁC

– Thông tin tuyển sinh

– Ngày hội Open Day của trường Đại học Nông Lâm và Khoa Phát triển nông thôn

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline: 0888.011.101; 0234.3523845;
Email: 
tuyensinh@huaf.edu.vn;
Website: 
tuyensinh.huaf.edu.vn;  ptnt.huaf.edu.vnptnt.edu.vnhuaf.edu.vn;
Zalo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi để được tư vấn

0914 172 891