Category Archives: Ngành đào taọ

Tuyển sinh Đại học – Phát triển nông thôn (Rural Development)

Phát triển nông thôn, ngành học được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh mới, nhu cầu nhân lực cho chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn rất cao nhằm  thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 của Thủ tướng […]

Tuyển sinh Đại học – Kinh doanh và Khởi nghiệp nông thôn (Business and Rural Enterpreneurship)

Ngành Kinh Doanh và Khởi nghiệp nông thôn (Business and Rural Enterpreneurship) là ngành tiên phong trong phát triển ngành nghề kinh doanh và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thông qua đào tạo, ngành sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực với đầy đủ tư duy và kỹ năng cần […]

Tuyển sinh Đại học – Khuyến nông (Agricultural extension)

Việt Nam là một đất nước nông nghiệp với 60% dân số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy Khuyến nông có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân đổi mới và phát triển sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận và áp dụng các […]

Gọi để được tư vấn

0914 172 891